NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šios naudojimo svetaine taisyklės (toliau Taisyklės) yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine.

Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.

Jei nesutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų, turėtumėte nedelsdami nutraukti naudojimąsi svetaine.  

1. Apibrėžimai ir sąvokos

Šiose taisyklėse naudojamos šios sąvokos turi šias reikšmes:  

„Svetainė“ - tai svetainė, kurią šiuo metu naudojate www.vaka.lt, www.vaka.learnworlds.com ir visi šios svetainės padomeniai, nebent aiškiai išskirta kitaip (taisyklėse ir nuostatose);  

„Paskyra“: reiškia asmeninę informaciją, mokėjimo informaciją ir prisijungimo duomenis, kuriuos Vartotojai naudoja prieigai prie mokamo turinio ir (arba) bet kokiai komunikacijai Svetainėje;

„Turinys“ reiškia bet kokį tekstą, grafiką, atvaizdus, ​​garso, vaizdo įrašus, programinę įrangą, duomenų rinkinius ir bet kokią kitą informacijos formą, kurią galima laikyti kompiuteryje, kuri rodoma šioje Svetainėje arba yra šios Svetainės dalis;  

„Priemonės“ reiškia bendrai bet kokias internetines paslaugas, įrankius ar informaciją, teikiamas per Svetainę;  

„Paslaugos“ - tai paslaugos, kurias galite gauti per šią Svetainę, naudodamiesi MB Vaiko raidos akademija nuosavybės teise priklausančia nuotolinio mokymosi platforma;  

„Naudojimasis svetaine“ - yra suprantama ir aiškinama plačiąja prasme: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.  

„Mokėjimo informacija“ reiškia bet kokią informaciją, reikalingą norint įsigyti Paslaugas iš šios Svetainės. Tai apima, bet neapsiriboja, kredito / debeto kortelių numerius, banko sąskaitų numerius ir saugos kodus, būtinus mokėjimui atlikti;  

 „Sistema“ reiškia bet kokią internetinę ryšių infrastruktūrą, teikiamą per Svetainę dabar arba ateityje. Tai apima, bet neapsiriboja, el.laiškais, pranešimais, tiesioginių pokalbių paslaugomis ir kt.  

„Vartotojas“ / „Vartotojai“ - tai bet kuri trečioji šalis, kuri patenka į svetainę ir kuri nėra įdarbinta įmonėje MB Vaiko raidos akademija;

Bendrosios nuostatos

Ši Svetainė nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama MB Vaiko raidos akademija (toliau – Bendrovė, Mes, Mūsų), juridinio asmens kodas 305454262, buveinės adresas: Antano Krutulio 46, Vilnius, Lietuva.

Visi šios Svetainės Vartotojai turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių. Lankydamiesi šioje Svetainėje, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų Paslaugų. Tai apima ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.

Nė viena šios Svetainės dalis nėra sutartinis pasiūlymas. Jūsų užsakymas yra sutartinis pasiūlymas ir laikoma, kad Mes sutinkame su tuo pasiūlymu, kai mes išsiunčiame jums patvirtinimo el. laišką, nurodydami, kad jūsų užsakymas buvo priimtas.

Mes pasiliekame teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigojame publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės Svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.

Privatumas

Bet kokia asmeninė informacija, kurią pateiksite naudojantis šia svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į Bendrovės Privatumo politiką ir Slapukų politiką. 
Su Slapukų politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Paslaugos, prieinamos Svetainėje

Naudodamiesi Svetaine Jūs galėsite:

 • Žiūrėti ir klausytis mokymų vaizdo įrašus, gauti įvairią mokymo medžiagą.
 • Atlikti mokymų medžiagos sudarytą testą, siekiant pasitikrinti įgytas žinias.
 • Gauti baigimo pažymėjimą, patvirtinantį mokymų medžiagos peržiūrėjimą ir (ar) teisingų atsakymų pateikimo į testo klausimus faktą. Pažymėjimas gaunamas atsispausdinus jį iš kompiuterio. Sąrašą įgytų pažymėjimų vartotojas mato savo profilyje.
 • Užduoti dėstytojams su vaizdo įrašais susijusius klausimus ir gauti atsakymus, jei toks mokymų funkcionalumas yra numatytas.
 • Matyti kitų vartotojų užduotus klausimus, pateiktus dėstytojo ar kitų vartotojų atsakymus, jei toks mokymų funkcionalumas yra numatytas.
 • Parsisiųsti į savo kompiuterį dėstytojo parengtą medžiagą peržiūrai, jei ji yra prieinama.
 • Mokymų medžiagą (įskaitant vaizdo įrašus, tekstą, grafiką ir tt.) vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms mokymosi proceso užtikrinimui. Bet koks kitas mokymų medžiagos naudojimas draudžiamas.

Vartotojo registracija, įsipareigojimai bei teisės

Norėdami įsigyti Paslaugas šioje Svetainėje ir naudoti tam tikras kitas Sistemos dalis, turėsite užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą, kurioje turėsite pateikti tam tikrą asmeninę informaciją ir (ar) mokėjimo informacija, priklausomai nuo to ar norėsite įsigyti tam tikrą mokamą Turinį.

Tęsdami naudojimąsi šia Svetaine, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad:
 • visa jūsų pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;
 • jūs turite leidimą pateikti mokėjimo informaciją, jei tokio leidimo reiktų (pvz. jei esate nepilnametis ar pan.);
 • ir jūs užtikrinate, kad ši informacija yra savalaikiai atnaujinama. Sukurdami savo paskyrą Jūs patvirtinate savo atstovavimą ir garantiją.

Atlikdamas registraciją Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Mūsų svetainės administratoriai turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Svetainės administratoriai turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, neregistruoti Vartotojo, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.

Vartotojas, užbaigęs naudojimosi Svetaine sesiją, turi pasitikrinti ar atsijungė nuo savo vartotojo paskyros. Jei naudojate bendrą kompiuterį, rekomenduojama neišsaugoti savo paskyros informacijos interneto naršyklėje.

Mes neatsakome už jokius nuostolius ar išlaidas, kurios iškilo dėl tokio vartotojo elgesio, kuris neatitinka Svetainės naudojimosi Taisyklių.

Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų sąskaitos duomenis kitas asmuo gavo be sutikimo, turėtumėte nedelsdami susisiekti su mumis, kad sustabdytumėte savo Paskyrą ir atšauktumėte galimus laukiančius neteisėtus užsakymus ar mokėjimus.

Atminkite, kad užsakymus ar mokėjimus galima atšaukti tik tol, kol bus pradėtos teikti paslaugos. Tuo atveju, jei neteisėtas naudojimasis paslaugomis prasidėjo prieš jums pranešant mums apie neteisėtą užsakymo ar mokėjimo pobūdį, būsite apmokestinti už laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki tos dienos, apie kurią pranešėte mums.

Visi registruoti Vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.

Jei Vartotojas pamiršo savo slaptažodį, galėsite nusiųsti pranešimą svetainės administratoriams dėl slaptažodžio atnaujinimo, paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį?”. Naujas slaptažodis bus išsiųstas vartotojo registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.

Jei Vartotojas nesutinka Svetainės naudojimosi taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis Mūsų teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti vartotojo registracijos išsiuntus atitinkamą pareiškimą el. pašto adresu  labas@vaka.lt arba išsiuntus pareikalavimą interneto svetainės skyriuje „Susisiekite“. Gavus atitinkamą pareikalavimą apie Vartotojo registracijos panaikinimą, visi asmeniniai vartotojo duomenys per tris (3) darbo dienas bus ištrinti.

Mes turime teisę panaikinti vartotojo registraciją, jei vartotojas nenurodė pilnos ar tikslios registracijos anketoje reikalaujamos informacijos. Šiuo atveju, prieš panaikinant vartotojo registraciją, jam išsiunčiamas perspėjimas el. pašto adresu, informuojant apie iškilusią problemą ir pateikiant siūlymus problemos sprendimui. Jei vartotojas į gautą el. paštu laišką neatsako per dvi darbo dienas, vartotojo registracija ir visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti. Panaikinus duomenis, vartotojas, nurodęs pilną ir tikslią registracijos anketoje reikalaujamą informaciją, gali užsiregistruoti pakartotinai.

Mes turime teisę panaikinti vartotojo registraciją be vartotojo sutikimo, jei vartotojas nesilaiko ar pažeidžia Svetainės Taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti. Jei mes panaikinsime jūsų paskyrą, visi jūsų sąskaitoje esantys ar laukiantys užsakymai ar mokėjimai bus atšaukti ir paslaugų teikimas nebus pradėtas.

Naudodamiesi bet kokia Sistema Svetainėje turėtumėte laikytis šių taisyklių. Jūs sutinkate, kad nesilaikant šių taisyklių paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba uždaryta:
 • Draudžiama vartoti nešvankius žodžius ar vulgarią kalbą;
 • Draudžiama pateikti neteisėtą ar prieštaringai vertinamą turinį. Tai apima, bet neapsiriboja, turiniu, kuris yra įžeidžiančio, grasinančio, priekabiaujančio, šmeižikiško, amžiumi diskriminuojančio, seksistinio ar rasistinio pobūdžio;
 • Draudžiama pateikti turinį, kuris skirtas smurtui skatinti ar kurstyti;
 • Priemonės, kuriomis jūs atpažįstate save, neturi pažeisti šių sąlygų ir galiojančių įstatymų;
 • Draudžiama apsimetinėti kitais žmonėmis, ypač Vaiko raidos akademija darbuotojais ir atstovais; ir
 • Draudžiama naudotis Mūsų Sistema neteisėtam masiniam bendravimui, pvz., „spaminimui“ ar „šlamšto laiškams“.


Jūs sutinkate, kad Mes pasiliekame teisę stebėti bet kokią mums teikiamą ar naudojant mūsų sistemą vykdomą komunikaciją.

Jūs sutinkate, kad Mes galime išsaugoti bet kokio mums pranešimo ar naudojimosi Mūsų Sistema kopijas.

Jūs sutinkate, kad bet kokią informaciją, kurią mums siunčiate per mūsų Sistemą, mes galime pakeisti bet kokiu būdu, ir jūs atsisakote savo moralinės teisės būti identifikuotu tokios informacijos autoriumi. Apie bet kokius apribojimus, kuriuos galite nustatyti naudojantis tokia informacija, reikia iš anksto pranešti mums raštu ir mes pasiliekame teisę atmesti tokias sąlygas ir nenaudoti susijusios informacijos.

Užsakymai ir paslaugų teikimas

Nė viena šios svetainės dalis nėra sutartinis pasiūlymas, kurį galima priimti. Jūsų užsakymas yra sutartinis pasiūlymas, kurį Mes galime priimti. Mūsų sutikimą rodo tai, kad mes jums atsiuntėme užsakymo patvirtinimo el. laišką. Tik tada, kai atsiųsime užsakymo patvirtinimo el. laišką, tarp Bendrovės ir jūsų bus sudaryta privaloma sutartis.

Užsakymo patvirtinimai bus išsiųsti jums prieš pradedant Paslaugas ir juose bus pateikta ši informacija:
 • Užsakytų paslaugų patvirtinimas, įskaitant išsamią informaciją apie pagrindines tų paslaugų savybes;
 • Visiškai detalizuota užsakytų paslaugų kainodara, prireikus įskaitant mokesčius, pristatymą ir kitus papildomus mokesčius; o   Atitinkami Paslaugų teikimo laikai ir datos; o   Vartotojo duomenys ir svarbi informacija, kaip naudotis tomis paslaugomis.

Jei mes dėl kokių nors priežasčių nepriimame jūsų užsakymo, įprastu atveju mokėjimas nebus atliekamas. Bet kokiu atveju visos jūsų sumokėtos sumos, susijusios su tuo užsakymu, bus grąžintos per 14 kalendorinių dienų.

Mokėjimas už Paslaugas bus atliekamas jūsų pasirinktu mokėjimo metodu kaip nurodyta gautame užsakymo patvirtinime.

Mes siekiame įvykdyti jūsų užsakymą per tris (3) darbo dienas arba, jei ne, per pagrįstą laikotarpį nuo jūsų užsakymo, nebent yra išskirtinių aplinkybių. Jei mes negalime įvykdyti jūsų užsakymo per pagrįstą laikotarpį, mes jus informuosime tuo metu, kai pateikiate užsakymą, pastaba atitinkamame interneto puslapyje arba susisiekdami su jumis iškart po to, kai pateikiate užsakymą.

Tuo atveju, jei teikiamos paslaugos neatitinka jūsų užsakymo ir yra neteisingos, turėtumėte nedelsdami susisiekti su mumis ir pranešti mums apie klaidą. Mes užtikrinsime, kad visi reikalingi pataisymai būtų atlikti per penkias (5) darbo dienas.

Tam tikrų paslaugų teikimui gali būti taikomos papildomos sąlygos. Pildydami savo užsakymą, jūsų bus paprašyta perskaityti ir patvirtinti, kad sutinkate su visomis tokiomis sąlygomis.

Mes negarantuojame, kad mūsų paslaugos bus visada prieinamos, ir nebūtinai galime patvirtinti jų prieinamumą, kol nepatvirtinsime jūsų užsakymo. Prieinamumo nuorodos svetainėje nepateikiamos.

Mes pasiliekame teisę kartkartėmis ir prireikus keisti kainas ir keisti ar pašalinti specialius pasiūlymus. Tuo atveju, kai kainos pasikeičia laikotarpiu nuo užsakymo pateikimo Paslaugoms iki mūsų apdorojimo ir apmokėjimo, naudojama kaina, kuri galiojo užsakymo metu.

Norime, kad būtumėte visiškai patenkinti produktais ar paslaugomis, kuriuos užsisakote iš Mūsų. Jei jums kyla klausimų apie Paslaugas ar užsakymą, susisiekite su Mumis telefonu +37068607333 arba labas@vaka.lt.

Jei esate vartotojas, gyvenantis Europos Sąjungoje, turite įstatyminę teisę į „atšalimo“ laikotarpį. Šis laikotarpis prasideda patvirtinus jūsų užsakymą ir sudarius sutartį tarp Vaiko raidos akademija ir jūsų, ir baigiasi praėjus 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos. Jei per šį laikotarpį apsigalvosite dėl norimų Paslaugų ir norėsite atšaukti užsakymą, nedelsdami praneškite Mums, naudodami šį el. pašto adresą: labas@vaka.lt. Jūsų teisei atsisakyti Paslaugų taikomos šios nuostatos:
 • Jei per 14 kalendorinių dienų apsisprendimo laikotarpį, peržiūrėjote 50% ir daugiau visos mokymų medžiagos, prarandate savo teisę į pinigų grąžinimą ir laikoma, kad užsakytos Paslaugos yra suteiktos.
 • Jei peržiūrėjote mažiau nei 50% visos mokymų medžiagos, ir per 14 kalendorinių dienų nuo tos užsakymo patvirtinimo dienos kreipėtės į mus, nes nenorite Paslaugų, Mes jums gražinsime sumokėtą sumą. Sumos gražinimas bus įvykdytas per 14 kalendorių dienų nuo elektroninio laiško su prašymu grąžinti pinigus dienos.

Intelektinė nuosavybė

Visas Vaiko raidos akademija turinys, autorių teisės bei kitos tame turinyje egzistuojančios intelektinės nuosavybės teisės (išskyrus tas specialiai paženklintas kaip kitų intelektualinė nuosavybė) priklauso ir (ar) yra licencijuota MB Vaiko raidos akademijai. Tęsdami naudojimąsi Svetaine, jūs pripažįstate, kad tokį Turinį saugo taikomi Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai intelektinės nuosavybės ir kiti įstatymai. Visos teisės yra saugomos.

Svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks Svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką MB Vaiko raidos akademija leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.

Griežtai draudžiama Svetainėje paskelbtą informaciją be MB Vaiko raidos akademija raštiško sutikimo atgaminti ir padaryti viešai prieinama kitose interneto svetainėse ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse arba bet kuriuo kitu belaidžiu būdu bet kokiu kitu ženklų, garsų ir vaizdų siuntimo prietaisu, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, o jei raštiškas sutikimas gautas, būtina nurodyti Vaiko raidos akademiją kaip šaltinį.

Atsakomybės ribojimas

Svetainės Turinys neturi būti laikomas kaip konsultacijos ar patarimai, kuriais Jūs besąlygiškai galite pasikliauti. Turinys yra teikiamas tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kuriuo atveju rekomenduojame kreiptis į profesionalius terapeutus ar sveikatos priežiūros specialistus, kurie galėtų atlikti tikslų, išsamų sunkumų, sutrikimų įvertinimą ir pasiūlyti individualizuotą pagalbą.

Naudojantis informacija ir rekomendacijomis Svetainėje privalu žinoti, kad suaugęs asmuo atsako už informacijos ir rekomendacijų taikymą. Suaugęs asmuo atlikdamas užduotis prisiima atsakomybę už vaiko elgesį ir aplinką, kurioje užduotys yra atliekamos ir užtikrina saugumą. Tai apima vaiko ir kitų asmenų ar turto saugumą aplinkoje ir saugumą naudojantis bet kokia įranga.

Kitos nuostatos

Visi ginčai, iškilę tarp MB Vaiko raidos akademija, Svetainės Vartotojų dėl šių Taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal LR galiojančius norminius aktus, LR norminiuose aktuose numatyta tvarką.

Už Svetainėje pateiktos medžiagos turinį ir jo atitikimą LR norminių aktų reikalavimams atsako konkrečios medžiagos rengėjas.

Mes neatsakome už savo Svetainėje pateiktą turinį kai ją pateikia Svetainės Vartotojas (už vartotojų atsiliepimus, komentarus, kitą vartotojo pateiktą informaciją).

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už kitų interneto svetainių, kurių nuorodos yra mūsų Svetainėje, turinį ir neprisiimame atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, atsirandančius dėl jų naudojimo. Nuorodos į kitą svetainę įtraukimas nereiškia jokio pritarimo pačioms svetainėms ar tiems subjektams, kurie jas valdo.

 Svetainė yra prieinama „tokia, kokia yra“. Mes galime bet kuriuo metu turime teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti Svetainės (ar bet kurios jos dalies) naudojimą be išankstinio įspėjimo. Mes neatsakome jokiu būdu, jei Svetainės (ar bet kurios jos dalies) negalima pasiekti bet kuriuo metu ir bet kuriuo laikotarpiu.

Vaiko raidos akademija naudoja geriausią industrijos praktiką, kad užtikrintų sklandų darbą, įskaitant debesų serveriuose talpinamą gedimams atsparią architektūrą. Mes nesuteikiame jokios garantijos, kad Svetainėje ar Įrenginiuose nebus defektų ir (arba) gedimų, ir mes negrąžiname apmokėjimų dėl trikdžių. Mes neteikiame jokių garantijų (aiškių ar numanomų) dėl tinkamumo konkrečiam tikslui, informacijos tikslumo, suderinamumo ir patenkinamos kokybės.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius Svetainės trikdžius ar nepasiekiamumą, atsirandančius dėl išorinių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, ISP įrangos gedimą, pagrindinės įrangos gedimą, ryšių tinklo gedimą, elektros energijos gedimą, gamtos įvykius, karo veiksmus ar teisinius apribojimus ir cenzūra.

Maksimaliu įstatymų leidžiamu mastu mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, numatomus ar kitokius, įskaitant bet kokią netiesioginę, pasekminę, specialią ar pavyzdinę žalą, patirtą naudojant Svetainę ar joje esančią informaciją. Turėtumėte žinoti, kad naudojatės Svetaine ir jos Turiniu savo rizika.


Atnaujinta 2021.03.26
Created with