Mokykitės su Vaiko raidos akademija

Jausdami pagalbos ir specialistų vaikų raidos srityje stygių Lietuvoje, sukūrėme nuotolinius mokymus ir surinkome patarimų biblioteką tėveliams, pedagogams ir specialistams.
Write your awesome label here.
Vaiko raidos AKAdemija arba VAKA žemaitiškai reiškia „vaikai“, tačiau tai taip pat ir nebylus kiekvieno tėvelio, auginančio vaiką, klausimas: „VA, kaip elgiasi mano vaikas, sakykit, man daryti?“ Mes negalime pateikti vieno universalaus atsakymo į šį klausimą, nes kiekvienas vaikas ir kiekviena šeima yra unikali, tačiau mes galime didinti šios srities mokymų pasiekiamumą, kad turėdami reikiamus įrankius galėtumėte padėti savo vaikui ar ugdytiniui. 

Valstybės finansuojamos raidos specialistų paslaugos dažnai prieinamos ne visiems vaikams, o privačios terapeutų konsultacijos, dažniausiai, būna labai brangios ir ne kiekviena šeima gali sau tai leisti, dar sudėtingesnė situacija yra šalies regionuose, kur vaikai ir jų tėvai praktiškai neturi galimybės reguliariai gauti specialistų pagalbos. Todėl mes, pasinaudodami šiuolaikinėmis technologijomis, siūlome jums mokymus internete – kad ir kur bebūtumėte, kad ir kada galėtumėte mokytis. 


Atpažink sunkumus ir padėk vaikui augti

Vaiko auginimas yra didelis džiaugsmas, bet kartu ir nemenkas iššūkis kiekvienai šeimai. Dar didesniu iššūkiu jis tampa susidūrus su ugdymo sunkumais, raidos sutrikimais ar negalia.

Tėveliai, mokytojai ar specialistai, rūpindamiesi vaikais ir ypač turinčiais specialių ugdymosi poreikių, kasdien susiduria su daugybe klausimų, į kuriuos, dažnai, neturi atsakymo.

Todėl Vaiko raidos akademija yra pasiryžusi padėti atsakyti į šiuos klausimus ir suteikti reikiamas žinias tiek tėveliams, tiek pedagogams, susijusias su vaikų raida, padėti atpažinti pirmuosius sunkumus ar raidos sutrikimo požymius bei pasiūlyti sprendimus tuo atveju, kai vaikui reikia papildomos pagalbos.

Mes siekiame teikti aukštos kokybės, kvalifikuotas ir prieinamas terapeutų žinias tėvams ir pedagogams, tai yra bendrojo informacinio turinio mokymai. Visada rekomenduojame kreiptis į profesionalius terapeutus ar sveikatos priežiūros specialistus, kurie galėtų atlikti tikslų, išsamų sunkumų, sutrikimų įvertinimą ir pasiūlytų jūsų vaikui individualizuotą pagalbą.
VAKA po savo stogu siekia suburti ryškiausių licencijuotų Lietuvos, kitų Europos, Šiaurės Amerikos, Australijos šalių profesionalų komandą, kuri galėtų jums padėti ir atsakyti į visus kylančius klausimus, auginant vaikus, ypač tuos, kurie turi ypatingų poreikių. 

Taip pat kuriame bendruomenę socialiniuose tinkluose, kur galėtumėte rasti palaikymo, bendraminčių ar dar daugiau naudingos informacijos apie vaiko, turinčio kalbos, sensorikos, fizinio, kognityvinio ar socialinio-emocinio vystymosi sutrikimų, auginimą ir ugdymą.

Augindama savo vaikus pastebėjau jų raidos skirtingumus, man pasidarė įdomu. Pradėjau gilintis į smegenų funkciją, smulkiają ir stambiąją motoriką, atradau sensoriką. Ir tada pamačiau, kad Lietuvoje labai trūksta informacijos gimtąja kalba, bei yra raidos specialistų trūkumas. Taip gimė Vaiko raidos akademija.

Eglė Petrevičė,
Įkūrėja

Manau, kad ergoterapeutai turi unikalių įgūdžių, kurie gali padėti vaikams, turintiems sensorinių sunkumų ir (arba) prastą koordinaciją. Mano tikslas yra užtikrinti, kad tėvai ir pedagogai galėtų nedelsiant naudotis šia ergoterapijos patirtimi. Noriu, kad jie žinotų, kaip gali padėti savo vaikams.

Kim Griffin, Ergoterapeutė

Created with